Loading...
Loading...

GREENcoffee VIETNAM

"Bạn đã tải ứng dụng GREENcoffee về điện thoại chưa?

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy tải về ngay bây giờ.

Ứng dụng GREENcoffee của chúng tôi đã sẵn sàng để tải về trên Google Play Store và App Store

GREENcoffee Quarterly Newsletter

Subscribe to our mailing list

* indicates required

GREENcoffee đưc xây dng và trin khai bi shp tác ca 7 đi tác sau:

This public-private partnership involves organisations/institutions from Vietnam and the Netherlands, all of whom have different roles to contribute to the success of this project.

Các loi tài liu, sn phm truyn thông ca dán đưc đăng ti và cp nht thưng xuyên trang này.

Đọc các tin tức và cập nhật mới nhất về dự án

Tin tức và cập nhật mới nhất về dự án, bao gồm các bức ảnh mới nhất từ các cuộc họp cũng như hoạt động thực địa được cập nhật ở đây.

CONTACT

Regional Office South East Asia & Pacific
Jl. Tukad Batanghari IX No. 8
Bali 80225
Indonesia
T : +62 361 895 5801

Communication Officer
(Ms. Made (Dini) Kamayana: m.kamayana@icco.nl)

Vietnam Project Manager
(Mr. Le Hien: l.hien@icco.nl)

All the fields are required